Fireta de Paper 2015

Segona fireta de paper realitzada en el Claustre del Convent de Manacor el 25 de abril de 2015. Organitzat per Octubre Punk.